Nadat meerdere mensen zich al ongerust maakten over de lange radiostilte van kardinaal Wim Eijk, kwam de persdienst van het aartsbisdom vandaag met een communiqué. Een verklaring die vragen oproept.

Dit is de verklaring die vandaag werd gepubliceerd op de site van het aartsbisdom Utrecht:

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft begin dit jaar in het buitenland een nabehandeling ondergaan in verband met de aangezichtspijn waaraan hij leed. Daarom was hij een groot deel van de maanden januari en februari niet aanwezig in het aartsbisdom. Kardinaal Eijk heeft daarover vandaag een brief gestuurd aan de leden van de pastorale teams en de parochiebesturen.

De aangezichtspijn waaraan kardinaal Eijk leed, was het gevolg van het hersenstaminfarct waardoor hij in 2001 werd getroffen. In zijn brief schrijft hij: “Over deze aangezichtspijn heb ik naar buiten toe nooit mededelingen gedaan, omdat ik wilde voorkomen dat mensen me daarom zouden ontzien en ervoor zouden terugschrikken om een beroep op me te doen. Bovendien wilde ik geen medelijden wekken en niet anderen lastig vallen met mijn gezondheidsproblemen.”
Kardinaal Eijk is blij dat de behandeling die hij heeft ondergaan een gunstig resultaat heeft: “U zult begrijpen dat dit voor mij een grote verademing is, nadat ik negentien jaar lang constant aangezichtspijn heb gehad. In de afgelopen decennia heb ik persoonlijk de ervaring opgedaan wat het betekent om jarenlang pijn te hebben. Daarbij heb ik grote kracht geput uit de vereniging met het lijden van Jezus, vooral in de viering van de Eucharistie.”


De verklaring over kardinaal Eijks gezondheid komt laat. Het roept vragen op (zeker omdat de aangezichtspijn een ‘publiek geheim’ was). Vragen ook, waarvan een deel zeker in de persverklaring geadresseerd had kunnen worden. Bijvoorbeeld:

  • Waarom pas na 2 maanden dit bericht?
  • Wat voor medische ingreep is het geweest? Janetta? Ingreep volgens Sweet (ganglion verdoven)?
  • Waarom in het buitenland?
  • Waarom geen topreferent ziekenhuis in Nederland?
  • Heeft de kardinaal nu zijn werk volledig hervat? Of zijn er nog belemmeringen?
  • Wat is het gunstige resultaat? Is de kardinaal nu eindelijk pijnvrij (wat ik voor hem hoop)?
  • Zijn er geen restverschijnselen? Wat zijn de prognoses?
  • Waarom is de brief aan de pastores niet gepubliceerd?

Had er een foto bij gekund, zodat we de kardinaal in blakende gezondheid kunnen zien?

Uiteraard hoeft niet iedere (medische) vraag te worden beantwoord, maar het aartsbisdom is niet scheutig met informatie. Meer info verhoogt de betrokkenheid bij de kwakkelende kardinaal.

In december 2018 onderging hij een knie-operatie. Daardoor kon hij de wijding van bisschop Smeets niet bijwonen. In de zomer van hetzelfde jaar onderging de aartsbisschop een staaroperatie. Twee jaar daarvoor, 2016, waren de gezondheidklachten aanleiding om het werk als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, neer te leggen. De reden was dat de aartsbisschop geplaagd werd door een pijnlijke gewrichtsaandoening die het lopen bemoeilijkte.

(afbeelding: Wikmedia Commons)