Van de ruim 4.000 lokale kerkgemeenschappen in Nederland heeft 81% een eigen website. Dat is 3% meer dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van ISI Media, dat in de periode september tot oktober 2013 de vijftien grootste kerkgenootschappen beoordeelde op hun aanwezigheid op internet. Het dekkingsgraadonderzoek dat ISI Media deed is een vervolg op het onderzoek dat de IKON op 18 november 2010 publiceerde. Voor het eerst kan daardoor een vergelijking worden gemaakt in groei of krimp van het aantal kerkelijke websites in Nederland.
De sterkste groei is te zien bij het Leger des Heils (+16%) en de Unie van Baptisten (+11%). De grootste christelijke kerken, de PKN en RK Kerk, hebben respectievelijk 4% en 3% meer websites dan drie jaar geleden. In de Rooms-Katholieke Kerk heeft een op de vier van de parochies geen website. Voor de PKN is dat bijna een op de tien.

Minder kerken, hogere dekking

De groei van het Leger des Heils is te verklaren doordat het aantal korpsen afnam van 66 naar 48. Ook bij de Pinkstergemeenten is een daling van het aantal gemeenten te zien van 166 naar 160 kerken, met als consequentie minder websites. De Oud-Katholieke Kerk had drie jaar geleden nog een dekkingsgraad van 100%. Dat is nu minder omdat er 2 parochies zijn bijgekomen die nog geen eigen site hebben ontwikkeld.

100% online

Bij twee kerkgenootschappen hebben alle lokale kerken een zelfstandige website: De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Remonstrantse Broederschap. In orthodoxe stromingen heeft minder dan de helft een zelfstandige website. Bij de 163 Gereformeerde Gemeenten heeft 27% een website, in de Hersteld Hervormde Kerk is dat 44%. Toch is bij hen een stijging te zien van 9% meer websites in vergelijking met 2010.

Eric van den Berg van ISI Media zegt over de uitkomsten: ‘Ondanks dat 97% van alle Nederlanders toegang heeft tot internet, blijven veel kerken zonder website. Een op de vijf is een fors aantal. Het blijft nodig kerken aan te sporen meer online te doen. Zeker nu er minder kerken komen, wordt het belangrijker online vindbaar te zijn. Anders sijpelt het christendom ongemerkt weg uit de maatschappij, die zelf steeds sterker digitaliseert.”

Het onderzoek doet geen uitspraken over de kwaliteit van websites. Dat doet de vorige week voor de zesde maal uitgereikte Webfish Awards wel. Winnaar bij de kerken was de Best Life Church. De jury noemde dat kerkelijke websites zelden opvallen door vormgeving, inhoud en originaliteit. ‘Best Life Church is een uitzondering op deze regel’.

 

2013 2010 +/-
Remonstrantse Broederschap 100% 100% 0%
Nederlands Gereformeerde Kerk 100% 98% 2%
Oud-Katholieke Kerk 94% 100% -6%
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 92% 90% 2%
Unie van Baptisten 91% 80% 11%
PKN 87% 83% 4%
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB 86% 77% 9%
Christelijk Gereformeerde Kerken 85% 79% 6%
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 83% 87% -4%
Leger des Heils 81% 65% 16%
Vrije Evangeliegemeenten 80% 78% 2%
Algemene Doopsgezinde Sociëteit 80% 73% 7%
RK Kerk 73% 70% 3%
Hersteld Hervormde Kerk 44% 35% 9%
Gereformeerde Gemeenten 27% 19% 8%
Totaal onderzochte lokale kerken 4.186 4.064
Totaal onderzochte lokale kerken met een website 3.184 3.282
76%* 81%*

* Er zijn in 2010 4.186 lokale kerken en 4.064 kerken in 2013: een afname van 2,9%.
De groei van websites is van 3.184 naar 3.282 gegaan, een stijging van 3%.