De nieuwswebsite Rorate/RKNieuws.net kampt al jaren met veel problemen. Voor de pluriformiteit van het katholieke medialandschap is het te hopen dat de kwaliteit van Rorate/RKNieuws.net verbetert.

In 2001 startten mediapriester Roderick Vonhögen en studierector Eric Luijten RKNieuws.net. De site weet in een niche te springen: snelle en zorgvuldige nieuwsvoorziening vanuit het hart van de rooms-katholieke kerk. Duidelijk is de hand van Vonhögen zichtbaar met innovatieve toepassingen als de ‘Angel Message Services’ (een katholiek SMSje) en een internetkathedraal. Met recht kon Rorate/RKNieuws.net hét vlaggenschip worden genoemd van de online katholieke gemeenschap. Een geweldige verdienste van het duo Vonhögen en Luijten en een voorbeeld voor velen, niet in de laatste plaats voor Katholiek.nl.

Forum

Een kanteljaar is 2007. In augustus sluit het forum na ophef over scheldpartijen en onheus gedrag. Moderator Frans ter Beek kan er niet meer tegen dat er dagelijks ruzies en scheldpartijen waren, meldt dagblad Trouw. De redactieleden moeten het ontgelden, forumdeelnemers kiezen soms namen van bestuursleden als schuilnaam om maar te rellen. Een maand later stappen oprichter Roderick Vonhögen en penningmeester Otto de Jong op. Het forum blijft tot het einde van 2007 gesloten. Het forum wordt nadien nooit meer de oude en forumleden uiten steeds vaker kritiek op de nieuwe moderator, Erik Goris.

Ondanks diverse aanbevelingen, ook binnen het bestuur, is het forum nooit gestopt. In 2013 was de kritiek niet mals en sindsdien is de kwaliteit niet verbeterd. Student scheikunde ‘Pax Tecum’ schreef bijvoorbeeld op zijn blog. “Het forum is niet meer wat het geweest is, en met name richting Traditionalisten toonde men zich wat onbarmhartig.” En op het forum: “Het gaat een mens tegenstaan om zich steeds te moeten verdedigen tegen aanvallen op zijn geloof.” Of een priester die het forum vaarwel zei: “Het spijt me maar ik ga mij niet voegen bij dit forum. De sfeer is erg tendentieus en zelfs bitter. Het lijkt mij niet dat hier aan opbouw gedaan wordt, eerder afbraak. Kritiek, bitterheid, pessimisme zijn geen vrucht van de H. Geest maar van de boze.”

Nieuws

Rond 2007 zwelt ook de kritiek op het nieuws aan. Hoofdredacteur Theo Borgermans zou een in de ogen van prominente forumleden te progressieve redactie voeren. In oktober 2013 neemt hij met onmiddellijke ingang ontslag na “de aanhoudende persoonlijke aanvallen op zijn persoon op het forum dat aan de nieuwssite is gelinkt en vooral traditionalisten en fundamentalisten lokt” zoals hij zelf zegt. Een artikel van de hoofdredacteur wordt zonder overleg door bestuurslid Erik Goris verwijderd. Volgens Borgermans gaat het om “pure censuur”.

Borgermans wordt een tijd later opgevolgd door Vincent Kemme. De biologieleraar houdt het enige maanden vol en besluit dan terug te treden omdat hij de eenmansredactie niet kan combineren met ander werk. Rorate blijft een tijd ‘nieuwsloos’. Het bestuur weet Vincent Kemme na enige maanden te bewegen terug te keren op zijn post. De koers wordt anders: Twitter en Facebook worden gebruikt voor dagelijks nieuws. Het is recycle-productie waarbij het nieuws van de diocesane websites, het Katholiek Nieuwsblad en Kerknet Vlaanderen wordt herhaald. De homepage van Rorate verandert van een nieuwswebsite tot een persoonlijke wekelijkse blog.

Techniek

De site gaat technisch op de schop en begin maart 2013 wordt een nieuwe website gelanceerd. Zowel de vormgeving als de techniek zijn een verslechtering. De kritiek op de website neemt toe. Verouderde pagina’s zijn nog steeds opvraagbaar (met bijvoorbeeld de gegevens van het oude bestuur). De domeinnamen liturgie.net rkkerkrecht.net en catechese.net zijn niet meer in gebruik. Ook de aanvankelijke frisse deelsite Catkids wordt sinds begin 2011 niet meer actief gevuld. De AMS bestaat nog steeds als een wees, niet toegankelijk via de hoofdwebsite. Het ‘Katern’ is volledig leeg. De site lijkt een spookhuis te zijn geworden, met een deur op een kiertje naar het geplaagde forum. Begin deze maand zijn er serverproblemen. De server crasht waardoor de techniek uitvalt en zeer veel berichten niet meer zichtbaar zijn. Catkids, Kerkrecht, de vormgeving en grote delen van het nieuwsarchief zijn ineens verdwenen. Men klaagt op de Facebookpagina van Rorate dat ze niet meer kunnen inloggen. Dat houdt een week aan.

Bestuur

In november 2012 treedt een geheel nieuw bestuur aan van oud-moderatoren als Noud Maas, Erik Goris en Lieke Titulaer. Oprichter Eric Luijten is dan overigens al drie jaar weg. Erik Goris is naast bestuurslid van Rorate ook hoofdredacteur van het in opspraak geraakte blad Catholica vanwege Anders Breivik. Het bestuur kent weinig continuïteit en vernieuwing, ondanks de enorme bestuurlijke ervaring die bisdompriester Ton Huitink meebrengt. Er zijn meerdere vacatures die onvervulbaar zijn tot op de dag van vandaag.

Kritiek

De kritiek is niet van vandaag of gisteren. Een ander forumlid schreef vlak na het vertrek van Borgermans. “Van nieuwsvoorziening is er hier gewoon geen sprake meer. In de ranking van de religieuze nieuwssites is RKnieuws.net flink naar beneden gedonderd. Ooit was RKnieuws.net de site waarnaar iedereen opkeek. Die tijd is voorbij. Voor primeurs moet je hier niet meer zijn. Ik vrees dat het hier het begin van het einde is.”

Hoe verder?

Professioneel katholiek nieuws online is hard nodig. Daarbij zijn meerdere initiatieven wenselijk, die het rooms-katholieke nieuws van meerdere kanten kunnen belichten en naar de wereld brengen.

Hoezeer Rorate begin deze maand op Twitter liet weten dat er een ‘gloednieuwe’ website komt, is er veel meer nodig om de organisatie zijn oude glans terug te geven. Vrijwel op alle fronten is vernieuwing en verbetering nodig. Denk aan de visie op het nieuws, de ambivalente naamgeving, de verouderde vormgeving, het kapitaal, versterking van het bestuur, de contentstrategie en uitbreiding van de bemensing.

Het is te hopen dat het huidige bestuur in staat is de kwaliteit van de website kan verbeteren. Dat is hard nodig voor pluriforme, kwalitatieve nieuwsvoorziening vanuit rooms-katholiek perspectief.