Voor de korte termijn vinden we het belangrijk dat we wonen in de buurt van de aanstaande middelbare school van onze dochter. Haar uitstroomniveau is nog niet bekend (VMBO-TL? HAVO? VWO?); het kan nog alle kanten op.

We zijn op huizenreis. We willen een nieuwe woning. En dat in de huidige woningcrisis. Dus waar en wanneer is een goede vraag. Over de avonturen tijdens deze reis blog ik vanaf oktober 2023.  

Schoolkeuze staat centraal

Welke school het wordt, is een reis met mogelijk onbekende bestemming. Dat komt omdat in de Haagse regio een matching en lotingsysteem bestaat:

  • VMBO-advies? Schrijf je in voor minstens 4 scholen.
  • VMBO-TL/HAVO-advies? Minstens 6 scholen.
  • HAVO/VWO of VWO-advies? Minstens 8 scholen.

Liever meer dan minder scholen, zegt Bovo Haaglanden zodat je kans maakt op plaatsing op één van de opgegeven scholen. Bovo is het ondersteunende programma van de gemeente Den Haag en de gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen.

Dit systeem is dit jaar op de schop gegaan, omdat in 2023 49 leerlingen – een record – overal werden uitgeloot en geen middelbare school hadden. In 2022 waren dat 39 leerlingen, in 2021 nog slechts 8 leerlingen. Het is een groeiend probleem. Haagse vo-scholen raken vol en kinderen uit omliggende gemeenten zoals Rijswijk, Delft of  Pijnacker-Nootdorp willen in Den Haag naar school. Dat knelt.

Om de zoveel jaar wordt het plaatsingssysteem veranderd. Dit jaar is de eindtoets vervangen door een doorstroomtoets, die eerder in het schooljaar wordt afgenomen. De aanmeldprocedure is zo mogelijk nog strakker ingericht, opdat zoveel mogelijk kinderen naar de school van hun niveau en keuze kunnen gaan.

Een jaarkalender helpt ouders bij de schoolkeuze. Deze tijdreis gaan we dit jaar maken (klik op de afbeelding voor een vergroting):

Populaire scholen staan op het zand

Bij de aanmeldingen is de traditionele divide tussen zand en veen duidelijk.

Er zijn populaire scholen. Die staan met name ‘op het zand’. Zoals het VCL (Vrijzinnig Christelijk Lyceum) vanwege de BN’ers die er op school zaten (Splinter Chabot, Eva Jinek, Koning Willem-Alexander, Richard Krajicek). Of Dalton, De Populier, Sorghvliet (de school van de prinsesjes), het Maris College (alle vestigingen), het HML en het Christelijk Lyceum Zandvliet gewild. Op ‘het veen’ is alleen het ‘s-Gravendreef College Leidschenveen populair.

Maar er zijn ook scholen met standaard lege plekken, zoals het Wateringse Veld College, het Johan de Witt-college (bekend van geschiedenisleraar Mark Rutte), het College St. Paul en het Lyceum Ypenburg. Zonder uitzondering zijn dit ‘veen-scholen’.

Voor het schooljaar 2023/2024 kregen negen vo-scholen als eerste school op de voorkeurslijst meer aanmeldingen dan dat zij plek hadden. Geloot moest worden bij Christelijk College de Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet, Dalton Den Haag, ‘s Gravendreef College Leidschenveen, Haags Montessori Lyceum, Maris College Kijkduin, Veurs Voorburg, Vrijzinnig Christelijk Lyceum en Yuverta Madestein.

Loting

Sommige vo-scholen krijgen meer aanmeldingen dan dat ze plek hebben. In dat geval laten de scholen eerst de leerlingen toe die aan de voorrangsregels voldoen. Heb je ouders die op een van de scholen werkt, of een broertje of zusje die al naar dezelfde school gaat, dan wordt een kind doorgaans direct geplaatst.

“Bij ons worden alle leerlingen geplaatst” hebben we al vaak gehoord op de open dagen begin 2023.  Maar Bovo waarschuwt: “Omdat vooraf niet bekend is waar leerlingen zich gaan aanmelden kan hierover op open dagen geen uitspraak gedaan”, waarschuwt de Bovo. Er is geen plaatsingsgarantie.

Bij overtekening is er een ‘centrale loting en matching’. Alle kinderen krijgen een willekeurig nummer. Als het lotnummer van de leerling aan de beurt is in de loting wordt op volgorde van de voorkeurslijst bekeken of er plek is op school nummer twee. Als dat het geval is wordt de leerling geplaatst. Als er geen plek is op school twee, wordt er gekeken naar school nummer drie, vier, vijf tot acht. Is er op geen enkele school van voorkeur plaats, dan is de leerling uitgeloot op alle scholen van de voorkeurslijst. Ze moeten dan wachten op een tweede ronde, later in het voorjaar.

Kansino en Bet-city zijn er niets bij!

Of wacht.

Misschien valt het mee.

Voor het schooljaar 2023/2024 is 98,4 procent van de 7.106 kinderen in de eerste ronde geplaatst. 97,5% (6.927 kinderen) is geplaatst in de top 3 van de voorkeurslijst (dus school 1, 2 of 3). 93,2% van de leerlingen kon naar de school van hun eerste keuze, meer dan 9 op de 10 kinderen dus. Die percentages zijn stabiel sinds 2018 (maar met de toename van het aantal vo-leerlingen vallen in absolute zin meer kinderen buiten de boot).

Het kan dus zijn dat onze dochter naar de school van haar eerste keuze gaat of naar een van haar scholen in de top 3. Maar het ook naar haar vierde, zesde of achtste keuze. Of er helemaal buiten valt. Het kan dus zijn dat de school dichtbij is, of 15 kilometer verderop.

Leg dat dan maar eens uit aan je kind.